Protecția datelor personale

Prin utilizarea serviciilor noastre, sau vizita pe site-ul nostru www.velvesa.ro (denumit în continuare „site-ul web” sau „e-shop”) sau prin achiziționarea de bunuri prin intermediul site-ului web, are loc din partea noastră (denumită în continuare „operator”) procesarea unora dintre datele dvs. personale.

În conformitate cu Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 2016/679, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”) și Legea nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „ZOOU”), obiectivul nostru este să vă informăm în conformitate cu Regulamentul, cu privire la o astfel de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. Obiectul reglementării acestor condiții de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „condiții”) este notificarea de către dvs. ca subiect de date, în special despre:

 • în ce scopuri prelucrăm datele dvs personale,
 • cui le putem oferi,
 • care sunt drepturile dvs,
 • unde și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs personale

Aceste condiții se aplică următoarelor categorii de persoane în cauză:

 • utilizatorii înregistrați (A),
 • clienții magazinului online (B).

Magazinul online nu este destinat persoanelor sub 16 ani. Înregistrându-se pe site-ul web sau cumpărând în magazinul online, persoana confirmă că nu are vârsta sub 16 ani.

Operatorul prelucrează numai datele personale pe care le furnizați. Dacă furnizați operatorului, date cu caracter personal ale terților, este responsabilitatea dvs. să informați persoana în cauză și să obțineți consimțământul demonstrabil al acestora din acest punct de vedere.

Condiția pentru cumpărături în magazinul online nu este înregistrarea ca utilizator al site-ului.

Datele dvs. personale sunt în siguranță la operator. Pentru a le asigura și a preveni orice acces neautorizat, respectiv împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor dvs. personale, operatorul a luat mai multe măsuri, în special măsuri adecvate atât de natură tehnică cât și organizatorică. El nu doar că le verifică aceste măsuri în mod regulat, dar le îmbunătățește continuu. Toată comunicarea dintre dispozitivul dvs. și serverul web utilizat de operator este criptată. Datele de conectare sunt protejate prin parolă și toate datele dvs. sunt stocate numai pe serverele din centrele de date sigure, cu acces limitat, controlat cu atenție și auditat.

1. Informații despre Operator

1. Operatorul este Lipt, s.r.o. so cu sediul în Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, IČO 45 571 686 Operatorul este o companie de afaceri înființată în conformitate cu legislația slovacă, care desfășoară activități de afaceri, care este operatorul magazinului online - www.velvesa.ro.

2. Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta la adresa Lipt, s.r.o. cu sediul Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, eventual prin e-mail la: info@velvesa.ro saau telefonic, la numărul de telefon: +40 316 301 978

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm și în ce scop?
(a se vedea articolul 3 pentru mai multe informații)

1. În calitate de operator, prelucrăm doar acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea unui scop specific de prelucrare. Pentru fiecare categorie de persoane vizate, acestea pot fi date personale diferite (și nu toate menționate în acest document). Este important pentru noi să subliniem că anumite date cu caracter personal trebuie furnizate, de ex. Adresa dvs. de e-mail (câmpurile obligatorii sunt marcate cu steluță).În același timp, însă, vă permitem să ne furnizați alte date cu caracter personal, de ex. o altă adresă, dacă adresa de livrare este diferită de adresa de facturare (câmpurile nu sunt marcate cu steluță), a căror furnizare va facilita în mod semnificativ funcționarea site-ului nostru web, magazinul online și performanța generală a activității noastre în îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs., resp. o altă entitate. Datele cu caracter personal sunt întotdeauna prelucrate într-un scop predefinit și legitim, iar fără prelucrarea lor acest scop nu ar fi posibil. Din cele menționate mai sus, rezultă, că dacă nu ne-ați permite prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate, nu am putea, de exemplu:

 • simplificarea pentru dvs a utilizării site-ului web
 • furnizarea către dvs a serviciilor de care sunteți interesați,
 • livrarea către dvs a bunurilor pe care doriți să le achiziționați,
 • rezolvarea eventualelor reclamații,
 • să vă informăm despre produse noi, reduceri actuale, etc.

2. Ca operator, prelucrăm date cu caracter personal comune, în special:

 • date de identificare - de ex. titlu, nume, prenume, număr de înregistrare a societății, C.U.I, număr TVA
 • datele de contact - de ex. adresa de reședință, numărul de telefon, e-mailul,
 • date necesare pentru livrarea mărfurilor (cu excepția datelor de identificare și de contact) - cod IBAN, cod SWIFT.

3. Ca operator, nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal.

4. Putem prelucra datele dvs. personale pe următoarele baze legale:

 • dacă ați consimțit la prelucrarea datelor dvs. personale pentru cel puțin un scop specific (denumit în continuare „Consimțământ”),
 • dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului la care sunteți parte sau pentru executarea unei
 • măsuri înainte de încheierea contractului la cererea dvs. (denumit în continuare „Contract”),
 • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară conform unui regulament special sau a unui acord internațional prin care Republica Slovacă este obligată (denumită în continuare „Lege”),
 • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care aceste interese depășesc interesele sau drepturile persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special dacă persoana vizată este un copil (denumit în continuare „interes legitim”)

3. Specificarea domeniului și al scopului prelucrării datelor personale în funcție de tipul persoanei în cauză

A. utilizatorii înregstrați

1. Ținând cont de faptul că sunteți interesat să vă înregistrați pe site-ul nostru web (indiferent dacă veți cumpăra sau nu ulterior bunuri oferite de operator prin intermediul acestuia), aceste condiții se aplică într-o măsură rezonabilă și la dvs. Scopul nostru este să vă informăm cum procesăm datele dvs. personale în timpul și pe durata relației contractuale dintre dvs. și operator. Dacă comandați produse pe care operatorul le oferă prin intermediul site-ului său web, partea B din aceste condiții se aplică integral și în cazul dumneavoastră.

2. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le obținem direct de la dvs. este următorul:

 • date de identificare: nume, prenume dacă nu sunteți persoană juridică, resp. numele companiei, numărul de identificare, Codul Unic de Înregistrare, numărul de TVA dacă sunteți persoană juridică, nume de utilizator și parolă,
 • date de contact: adresa de reședință dacă nu sunteți persoană juridică, resp. sediul social / locul de desfășurare a activității dacă sunteți persoană juridică, adresa de facturare, adresa de livrare (dacă este diferită de cele de mai sus), adresa de e-mail, numărul de telefon,
 • date despre comunicarea utilizatorului înregistrat și a operatorului - e-mail / comunicare scrisă cu conținutul său, informații despre faptul că a fost efectuat un apel telefonic,
 • Setările contului dvs. de utilizator, ceea ce înseamnă date (personale) introduse de dvs., setări pentru newsletter, istoricul cumpărăturilor,
 • dacă vă înregistrați prin intermediul contului dvs. pe rețeaua socială Facebook, Facebook ne va furniza datele dvs. personale constând în: nume și prenume, e-mail, id-facebook.,
 • date legate de utilizarea site-ului web - pentru mai multe vezi TERMENI ȘI CONDIȚIILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE - COOKIES.

3. În calitate de operator, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și pe următoarele baze legale:

 • evidența utilizatorilor înregistrați, păstrând evidența tuturor utilizatorilor înregistrați și activitățile efectuate. Temei juridic - Contract
 • înregistrările consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Temei juridic - Lege,
 • comunicare de afaceri - include date personale conținute în format electronic, precum și comunicare scrisă cu operatorul. Temei juridic - interes legitim,
 • comunicare de marketing - trimiterea de buletine informative. Temei juridic - interes legitim și consimțământ,
 • asigurarea respectării obligațiilor care decurg din legislație, de ex. acordarea de cooperare unui executor judecătoresc, protecție împotriva spălării banilor, respectarea unei ordonanțe judecătorești etc. Temei juridic - Lege.

4. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu partea A. este Contractul, Interesul Legitim, Consimțământul și Legea..

5. Identificarea beneficiarilor. Ca operator, în anumite circumstanțe, putem furniza informațiile dvs. personale altor entități în următoarele circumstanțe:

 • probabil vom împărtăși datele dvs. personale cu terți care ne furnizează servicii (furnizor de servicii IT, trimiterea de buletine informative). De asemenea, datele dvs. personale vor fi furnizate în măsura legală altor entități, față de care această obligație rezultă din legislația aplicabilă. În astfel de cazuri, aceste terțe părți pot utiliza datele dvs. personale numai în scopurile descrise mai sus și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre demonstrabile și cu legea aplicabilă.

6. Ca operator, nu transferăm datele dvs. personale în țări terțe.

7. Perioada de stocare depinde de atingerea scopului prelucrării datelor dvs. personale, ulterior datele dvs. personale vor fi lichidate. Lungimea perioadei de stocare rezultă din:

 • Vom prelucra datele dvs. personale în majoritatea cazurilor pe durata relației dvs. contractuale cu operatorul și le vom distruge în termen de 6 luni de la anularea înregistrării dvs. pe site-ul nostru web. Înregistrarea dvs. pe site-ul web va fi anulată fără întârziere nejustificată pe baza cererii dvs. adresate operatorului,
 • din reglementările legale relevante, în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate pe bază legală - Lege,
 • de la consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm pe baza acestei baze legale (în cazul trimiterii de buletine informative, este de trei ani) Această perioadă poate fi scurtată prin revocarea consimțământului dvs. (a se vedea articolul 4 de mai jos). În cazul prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., acestea vor fi distruse în termen de 6 luni de la expirarea perioadei convenite, resp. după data la care v-ați retras consimțământul,
 • sporadic, de ex. din motive de litigiu, este posibil să vă prelucrăm datele personale pe o perioadă mai lungă de timp în timpul procesului,
 • dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul unui interes legitim, acestea vor fi procesate pentru perioada în care persistă interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor dvs. personale (de exemplu, până la 2 ani după anul în care s-a încheiat comunicarea de afaceri aferentă).

8. Datele dvs. personale nu vor fi utilizate în procesul de luare a deciziilor automatizate.

B. Clienții magazinului online

1. Ținând cont de faptul că sunteți (indiferent dacă sunteți utilizatorul nostru înregistrat sau nu) interesat să achiziționați mărfurile oferite de operator prin intermediul site-ului său web, aceste condiții se aplică într-o măsură rezonabilă și în cazul dvs. Scopul nostru este să vă informăm cum procesăm datele dvs. personale în timpul și pe durata relației contractuale dintre dvs. și operator.

2. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le obținem direct de la dvs. este următorul:

 • date de identificare: nume, prenume dacă nu sunteți persoană juridică, resp. numele companiei, numărul de înregistrare în Reg. Comerțului, CUI, CIF dacă sunteți persoană juridică,
 • date de contact: adresa de reședință dacă nu sunteți persoană juridică, resp. sediul social / locul de activitate dacă sunteți persoană juridică, adresa de facturare, adresa de livrare (dacă este diferită de cele de mai sus), adresa de e-mail, numărul de telefon, dacă sunteți persoană juridică - identificarea persoanei prin care ați comandat mărfurile,
 • informații despre comenzile dvs. - istoricul lor, în special despre bunurile pe care le-ați comandat de la noi, modalitatea de livrare, inclusiv modalitatea de plată, numărul de cont de plată (de ex. cod IBAN și SWIFT), informații despre orice reclamații, reducere oferită / aplicată,
 • date despre comunicarea dintre client și operator - e-mail / comunicare scrisă cu conținutul său
 • date legate de funcționarea înregistrărilor cu camere: înregistrări video ale portretelor dvs. (în cazul unei vizite personale la sediul nostru),
 • date referitoare la utilizarea site-ului web: pentru mai multe, vezi TERMENII ȘI CONDIȚIILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE - COOKIES.

În cazul plății prin așa-numitul portal de plată, internet banking, operatorul nu obține nicio informație care ar avea legătură cu gestionarea fondurilor dvs. Instrucțiunile dvs. de plată sunt executate direct pe site-ul băncii dvs. sau printr-un poartal de plată securizat, care în calitate de operator ne va furniza informații despre succesul sau eșecul plății și numele și identificatorul dvs. de plată (astfel încât să putem identifica plata sau să o returnăm, dacă este necesar). Orice alte date, cum ar fi Datele dvs. de conectare, parola pentru contul dvs., numărul de cont și soldul din contul dvs. bancar ne sunt inaccesibile în calitate de operator. Singurele informații pe care le păstrează operatorul în această privință sunt legate de funcția de a „memora” cardul dvs. Și această funcție este asigurată tot de banca dvs. și numai aceasta poate potrivi numărul cardului dvs. cu datele anonimizate sub care sistemul nostru a memorat cardul.

3. În calitate de operator, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și pe următoarele baze legale:

 • înregistrarea clienților, dacă efectuați o achiziție de bunuri pe site-ul web al operatorului: păstrarea evidenței tuturor clienților, date despre mărfurile comandate, date privind expedierea / livrarea / primirea mărfurilor, oferind asistența necesară clienților. Temei juridic - Contract
 • contabilitate și impozite: păstrarea evidenței în legătură cu punerea în aplicare a relației contractuale cu clientul în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din legislația aplicabilă în legătură cu îndeplinirile financiare. Temei juridic – Contract și Lege, comunicare comercială - include date personale conținute în format electronic, precum și comunicare scrisă cu operatorul. Temei juridic - interes legitim,
 • comunicare de marketing - trimiterea de buletine informative. Temei juridic - interes legitim,
 • asigurarea respectării obligațiilor care decurg din legislație, de ex. acordarea de cooperare unui executor judecătoresc, protecție împotriva spălării banilor, respectarea unei ordonanțe judecătorești etc. Temei juridic - Lege,
 • înregistrări cu camere: supravegherea zonelor definite de operator pentru a proteja sănătatea, viața, proprietatea și siguranța angajaților, a operatorului și a terților. Temei juridic - interes legitim,

4. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu partea B este Contractul, Legea și Interesul legitim.

5. Identificarea beneficiarilor. Ca operator, în anumite circumstanțe, putem furniza informațiile dvs. personale altor entități în următoarele circumstanțe:

 • Probabil vom împărtăși datele dvs. personale cu terți care ne furnizează servicii (furnizor de sistem licențiat TISS - servicii de curierat / livrare, în funcție de cele pe care le-ați ales atunci când ați plasat comanda: furnizorul de servicii IT, hosting, portaluri SMS, trimiterea de buletine informative). De asemenea, datele dvs. personale vor fi furnizate în măsura legală altor entități, față care această obligație rezultă din legislația aplicabilă. În astfel de cazuri, aceste terțe părți pot utiliza datele dvs. personale numai în scopurile descrise mai sus și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre demonstrabile și în conformitate cu legea aplicabilă.

6. Ca operator, nu transferăm datele dvs. personale în țări terțe.

7. Perioada de stocare depinde de atingerea scopului prelucrării datelor dvs. personale, ulterior datele dvs. personale vor fi distruse. Durata perioadei de stocare rezultă din:

 • Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în majoritatea cazurilor pe durata relației dvs. contractuale cu operatorul și le vom distruge în termen de 5 ani după anul în care dreptul de a afirma creanțele care decurg din relația contractuală - contractul de achiziție în baza căruia ați achiziționat mărfurile prin intermediul site-ului nostru web - a expirat,
 • din reglementările legale relevante, în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate pe bază legală - Lege,
 • sporadic, de ex. din motive de litigiu, este posibil să vă prelucrăm datele personale pe o perioadă mai lungă de timp în timpul procesului,
 • dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul unui interes legitim, acestea vor fi procesate atâta timp cât interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor dvs. personale persistă (de exemplu, până la 2 ani după anul în care s-a încheiat comunicarea de afaceri aferentă. În cazul înregistrărilor pe camerele de luat vederi, acestea sunt șterse după 15 zile).

8. Datele dvs. personale nu vor fi utilizate în procesul de luare a deciziilor automatizate.

4. Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

1. În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul de a depune o reclamație la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Republica Slovacă.

2. Aveți dreptul de a corecta datele personale incorecte despre dvs. sau de a suplimenta datele cu caracter personal incomplet. Dacă descoperiți că prelucrăm date incorecte sau incomplete despre dvs., nu ezitați să ne contactați la adresa Lipt, s.r.o. so cu sediul în Družstevná 491, 914 42 Horné Srnie, eventual prin e-mail la: info@velvesa.ro, sau telefonic la: +40 316 301 978

3. Dacă prelucrăm datele dvs personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării rezultate din consimțământ înainte de retragerea acestuia. Consimțământul dvs. poate fi revocat în modul în care acesta a fost acordat.

4. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, dar numai în măsura permisă de Regulament. Dacă vă prelucrăm datele personale în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând prelucrării acestora. În cazul unei obiecții din partea dvs, vom șterge datele dvs. personale. Dacă prelucrăm datele dvs. personale din cauza interesului nostru legitim și / sau creării unui profil de client, vă puteți opune prelucrării acestora dacă aveți motive personale pentru a face acest lucru.

5. Ca persoana vizată, aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale. Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite prin regulament, ne puteți ruga să eliminăm datele dvs personale, pe care le prelucrăm.

6. În anumite circumstanțe, puteți solicita o restricție privind prelucrarea, transferul datelor dvs. personale și aveți, de asemenea, dreptul de a obține ștergerea datelor dvs personale.

7. Aveți dreptul să solicitați, ca noi în calitate de operator, să vă notificăm despre o eventuală încălcare a datelor dvs cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o astfel de încălcare a protecției datelor cu caracter personal poate duce la un risc ridicat pentru drepturile dvs.